RANKER - melanický n

> 0,2 m mocný, tmavý melanický horizont Am s V > 50 % u lesních půd

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy