ANTROZEM - arenická

z lehkých materiálů – zrnitost 1

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy