PODZOL - histický o

s mocným (> 0,2 m) horizontem nadložního humusu

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy