PODZOL - litický t

kompaktní hornina v hloubce do 0,4 m

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy