HNĚDOZEM - pelická p

z těžších substrátů, v Bt zrnitost 4

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy