HNĚDOZEM - modální m

ze spraší, prachovic, polygenetických hlín, zrnitost 3

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy