ČERNOZEM - arenická r

vytvořená z lehčích substrátů : 2

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy