ČERNOZEM - černická x

s redoximorfními znaky (2 stupeň) objevujícími se do 0,6 m

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy