KAMBIZEM - oglejená g

středně výrazné znaky mramorování v Bv

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy