REGOZEM - pelická p

zrnitostní složení profilu 4, absence Bv, hlavně erozní

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy