modální m |  umbrický u |  podzolový p |  melanický n |  kambický k |  dystrický d |  litický t |  suťový s    modální m

nasycenost sorpčního komplexu VM > 30 % u zemědělských půd, V > 20 % u lesních půd

   umbrický u

> 0,2 m mocný, tmavý umbrický horizont Au s V < 20 % u lesních půd

   podzolový p

půda, kde pod humusovým horizontem Ahe se vytváří rezivý horizont B s event. i vybělený horizont

   melanický n

> 0,2 m mocný, tmavý melanický horizont Am s V > 50 % u lesních půd

   kambický k

pod humusovým horizontem  se vytváří hnědý horizont Bv

   dystrický d

nasycenost VM < 30 % u zemědělských půd, V < 20 % u lesních půd

   litický t

pevná skála v hloubce 0,1 – 0,3 m

   suťový s

silně skeletovitá suť (> 80 % skeletu) o mocnosti > 0,5 m