modální m |  melanická n |  kambická k |  chromická j |  vyluhovaná v |  litická t |  suťová s    modální m

s karbonáty v celém profilu

   melanická n

> 0,25 m mocný, tmavý Am horizont

   kambická k

do 0,3 m výskyt hnědého, žlutohnědého kambického horizontu pod Ah

   chromická j

do 0,3 m žlutohnědá (terra fusca) či červená (terra rossa) barva

   vyluhovaná v

karbonáty vylouženy z jemnozemě horizontu (alespoň ze svrchní části) akumulace organických látek

   litická t

kompaktní skála v hloubce 0,1 – 0,3 m

   suťová s

suť o mocnosti nad 0,5 m, s obsahem skeletu > 80 %