modální m |  luvický l |  kambický k |  glejový q |  hydroeluviovaný w |  vyluhovaný v |  pelický p |  planický pl |  dystrický d |  ma´ ma´ |  la´ la´    modální m

nanejvýš litogenní texturní diferenciace, resp. nepropustnost profilu (VM > 30 % u zemědělských, V > 20 % u lesních půd)

   luvický l

výrazná pedogenní diferenciace na En-Bmt, s vybělenými kutany v Bmt

   kambický k

Bm v hloubce do 0,6  m, nad ním však méně oglejený Bvg, Bvn

   glejový q

výraznější reduktomorfní znaky se objevují níže 0,6 m (amfiglej)

   hydroeluviovaný w

pod horizonty akumulace humusu vybělený horizont bez nodulárních novotvarů Ew

   vyluhovaný v

vyluhovaný hor. Bm nad karbonátovým substrátem

   pelický p

obsah jílu alespoň v části hor. Bmp se zrnitostí 4-5

   planický pl

vybělený a vylehčený horizont s ostrým přechodem do mramorovaného pelického horizontu

   dystrický d

s VM < 30 % u zemědělských půd a V < 20 % u lesních půd v Bm

   ma´ ma´

 

   la´ la´