modální m |  oglejený g |  glejový q |  litický t |  arenický r |  humusový h |  rankerový s |  histický o    modální m

typický humusoželezitý podzol (s Ep-Bhs-Bs) vyšších horských poloh

   oglejený g

středně výrazné redoximorfní znaky níže spodického horizontu

   glejový q

výraznější reduktomorfní znaky níže spodického horizontu

   litický t

kompaktní hornina v hloubce do 0,4 m

   arenický r

humusoželezitý podzol z písků nižších poloh (bory)

   humusový h

podzol z chudých písků s hlubokým horiontem Bh

   rankerový s

ze silně skeletovitého substrátu ( > 50 % skeletu)

   histický o

s mocným (> 0,2 m) horizontem nadložního humusu