modální m |  stratifikovaná i |  kambická k |  oglejená g |  glejová q |  karbonátová c |  psefitická y |  arenická r |  pelická p    modální m

ze středně těžkých substrátů

   stratifikovaná i

s výraznou vrstevnatostí v půdně-substrátovém profilu

   kambická k

s výrazným hnědým kambickým horizontem

   oglejená g

středně výrazně redoximorfní znaky se vyskytují již ve svrchní části profilu  do 0,6 m

   glejová q

výraznější reduktomorfní znaky níže 0,6 m

   karbonátová c

obsah karbonátů > 3 % do 0,6 m

   psefitická y

ze sypkých štěrkovitých substrátů

   arenická r

zrnitostní složení profilu 1 do 0,6 m (nejsou časté)

   pelická p

zrnitostní složení 4 – 5 do 0,6 m