KONTEXTOVÁ NÁPOVĚDA
stratigrafie

uspořádání půdního profilu, sled diagnostických horizontů a / nebo diagnostických znaků