eubazický e´ |  mesobazický a´ |  hořečnatý x´ |  eutrofní b´ |  Subvarieta: oligotrofní d´ |  Subvarieta: mesotrofní m´   eubazický e´

nasycenost VM > 60 %, u lesních půd > 50 %

  mesobazický a´

nasycenost VM 60 – 30 %, u lesních půd 50 – 20 %

  hořečnatý x´

z hadců, vysoký obsah Mg

  eutrofní b´

z ultrabazických substrátů

  Subvarieta: oligotrofní d´

viz kriteria trofismu

  Subvarieta: mesotrofní m´

viz kriteria trofismu