mělce melanická n´ |  mesobasická a´   mělce melanická n´

melanický horizont < 0,25 m

  mesobasická a´

nasycenost v kambickém horizontu < 50 % (< 60 % VM u zemědělských půd)