slabě oglejená g´ |  mesobasická a´   slabě oglejená g´

viz kriteria hydromorfismu

  mesobasická a´

nasycenost v kambickém horizontu < 50 % (< 60 % VM u zemědělských půd