eubazický e´ |  mesobazický a´ |  podzolovaný z´ |  umbrický u´ |  kaolinický k´ |  Subvarieta: oligotrofní d´ |  Subvarieta: mesotrofní m´   eubazický e´

nasycenost v Bm VM > 60 % u zemědělských , V > 50 % u lesních půd

  mesobazický a´

nasycenost v Bm VM 30-60 % u zemědělských, V 20-50 % u lesních půd

  podzolovaný z´

s mikropodzolizací v píscích nad těžším substrátem či v En po změně vodního režimu

  umbrický u´

s umbrickým horizontem do 0,2 m

  kaolinický k´

na kaolinitem bělavě zbarvených půdách s vysokým obsahem aktivního hliníku

  Subvarieta: oligotrofní d´

viz kriteria trofismu

  Subvarieta: mesotrofní m´

viz kriteria trofismu