železitý z´ |  mělce umbrický u´ |  humózní h´ |  ortštejnový y´ |  slabě (hluboko) oglejený g´ |  zrašelinělý o´ |  kaolinický k´   železitý z´

podzol s nízkým poměrem organických látek k seskvioxidům v rezivém horizontu Bs

  mělce umbrický u´

s výraznějším humózním horizontem do 0,2 m

  humózní h´

s velmi výrazným hromaděním humusu  v horizontu Bhs (podzoly arenické)

  ortštejnový y´

se ztvrdlým horizontem Bhs (podzol arenický nižších poloh)

  slabě (hluboko) oglejený g´

slabé redoximorfní znaky v profilu

  zrašelinělý o´

s mocnější vrstvou (> 0,1 m) nadložního humusu

  kaolinický k´

na kaolinitem bělavě zbarvených, převážně písčitých půdách s vysokým obsahem aktivního hliníku