eubazická e´ |  mesobazická a´ |  podzolovaná z´ |  slabě oglejená g´ |  Subvarieta: oligotrofní d´ |  Subvarieta: mesotrofní m´   eubazická e´

VM v horizontu Bt > 60 % u zemědělských , V >50 % u lesních půd

  mesobazická a´

VM v horizontu Bt < 60 % u zemědělských a < 50 % u lesních půd

  podzolovaná z´

tvorba mikropodzolu v hor. El, identifikovatelná pouze u lesních  půd

  slabě oglejená g´

viz kriteria hydromorfismu

  Subvarieta: oligotrofní d´

viz kriteria trofismu

  Subvarieta: mesotrofní m´

viz kriteria trofismu