eubazická e´ |  mesobazická a´ |  slabě glejová q´   eubazická e´

nasycenost VM >  60 % u zemědělských půd,  > 50 % u lesních půd

  mesobazická a´

nasycenost VM < 60 % u zemědělských půd, < 50 % u lesních půd slabě

  slabě glejová q´

viz kriteria hydromorfismu