ANDOZEM AD    ANDOZEM AD

Půdy s andickými diagnostickými znaky, se stratigrafií O nebo Ap – An – Ba – C. Vyčerpávající charakteristika je podána u referenčních tříd. Podrobné třídění neuvádíme, neboť tyto půdy nebyly dosud v ČR identifikovány.