modální m |  melanická n |  kambická k |  chromická j |  oglejená g |  vyluhovaná v |  litická t |  suťová s |  arenická r |  pelická p    modální m

karbonáty v celém profilu

   melanická n

> 0,25 m mocný, tmavý horizont Am

   kambická k

do 0,3 m od povrchu výskyt hnědého kambického horizontu Bv

   chromická j

do 0,3 m žlutohnědá (terra fusca) či červená (terra rossa) barva

   oglejená g

středně výrazné redoximorfní znaky v hloubce do 0,6 m

   vyluhovaná v

karbonáty vylouženy z  jemnozemě horizontu akumulace organických látek (alespoň ze svrchní části)

   litická t

kompaktní skála v hloubce 0,1 – 0,3 m

   suťová s

suť o mocnosti nad 0,5 m s obsahem skeletu > 80 %

   arenická r

zrnitostní složení jemnozemě 1

   pelická p

zrnitostní složení jemnozemě 4