hortická  |  kypřená  |  rigolovaná     hortická

výrazně ovlivněna svrchní část profilu zapravením organických látek, různých melioračních hmot apod., často výrazně zvýšený obsah živin ale i kontaminantů

   kypřená

v důsledku hloubkového kypření těžkých a semihydromorfních – hydromorfních půd, turbace horizontů, snížení ulehlosti, objemové hmotnosti, může být i obohacena CaCO3 apod.

   rigolovaná

v důsledku hloubkového vnášení organických a minerálních hnojiv se změnami rozdělení humusu a živin, snížení objemové hmotnosti