modální m |  histický o |  pelický p |  planický pl    modální m

ze středně těžkých substrátů, s hydrogenním hor. At do 0,2 m

   histický o

s horizontem At až T > 0,25 m

   pelický p

se zrnitostí 4 – 5 alespoň v části horizontu Go – Bm

   planický pl

vybělený a vylehčený horizont ostře předcházející do mramorovaného horizontu