modální m |  chromická j |  oglejená g |  dystrická d |  arenická r    modální m

ze středně těžkých substrátů

   chromická j

s Btr 7,5 – 5 R a červenějším

   oglejená g

v El se vytvářejí bročky, Btd středně výrazné znaky mramorování

   dystrická d

v El klesá nasycenost pod 20 % (lesní půdy)

   arenická r

horizont Bt v lamelární formě, lehčí substráty