modální m |  luvická l |  chromická j |  oglejená g |  pelická p    modální m

ze spraší, prachovic, polygenetických hlín, zrnitost 3

   luvická l

s plavohnědým Ev nad 0,25-0,3 m, bez jazykovitého přechodu do Bt, texturní diferenciace u homogenních substrátů 1,8-2,0

   chromická j

z těžších substrátů, eolicky obohacených zvětralin vápenců červené barvy (terra rossa) či žlutohnědé barvy (terra fusca)

   oglejená g

středně výrazné redoximorfní znaky v hloubce do 0,6 m, hlavně v Bt

   pelická p

z těžších substrátů, v Bt zrnitost 4