modální m |  luvická l |  černická x |  arenická r |  pelická p |  vertická b    modální m

hlavně ze spraší, s kalcickým horizontem

   luvická l

s odvápněním níže horizontu Ac při vzniku horizontu Bth

   černická x

s redoximorfními znaky (2 stupeň) objevujícími se do 0,6 m

   arenická r

vytvořená z lehčích substrátů : 2

   pelická p

v horizontu Ac (alespoň části) zrnitost 4

   vertická b

náznaky vertických znaků v sušších oblastech (identifikace obtížná)