modální m |  oglejená g |  karbonátová c |  arenická r |  pelická p    modální m

středně těžká

   oglejená g

středně výrazné redoximorfní znaky

   karbonátová c

s karbonáty v humózním profilu

   arenická r

zrnitostní složení 1

   pelická p

zrnitostní složení 4