RNns ze sutě znělců (11)- L; pod horizonty s mulovou formou humusu mělký melanický horizont (Am), následuje suť (f.S)