RNmb´ v štěrkovitém rozpadu čediče (12) – L, mulová forma humusu, tmavá barva jemnozemě odráží přítomnost zvětravatelných Fe-Mg minerálů (f.S)