GLr z písků (01); písek neumožňuje vývoj glejových znaků; na glej (eventuelně až histický o) usuzujeme podle výrazného vývoje humózního hydrogenního až zrašelinělého horizontu