GLqo´z polygenetických hlín (03) – L; pod zrašeliněným horizontem reduktomorfní horizont Gr bez jakýchkoli rezivých novotvarů (f.S)