PGpl ostrý přechod vyběleného, jílem ochuzeného horizontu do jílovitého mramorovaného horizontu (Bpm)