PZg ze svahovin - L, pod mělkými horizonty akumulace humusu (O-Ah) albický horizont (Ep), ostře přecházející do spodického horizontu malé mocnosti (Bhs), následuje oglejená svahovina nad nepropustným podložím (f.N)