KAm z přemístěných zvětralin rul (09)-Z; pod ornicí  (Ap) v hlavním souvrství kambický horizont (Bv), zřetelně přecházející do bazálního souvrství (IIC) – typické stratifikace kambizemí (f.N)

KAma´ z přemístěných zvětralin rul (09)-L; níže horizontů O (moder) a Ah kambický horizont (Bv), níže 0,8 m bazální souvrství (f.M)

KAm z přemístěných zvětralin břidlic (18)- L; pod horizonty akumulace organických látek O (moder) a Ah žlutohnědý kambický horizont Bv, přecházející do šedšího bazálního souvrství (IIC) (f.N)

KAm z přemístěných zvětralin opuk (15)- L; pod horizonty akumulace organických látek (O- moder, Ah) světlý žlutošedý kambický horizont Bv v hlavním souvrství, zřetelně přecházející do červenavě hnědého bazálního souvrství s větrající opukou (terra calcis) (f.S)

KAm z přemístěných zvětralin permokarbonských břidlic (18) – Z; kambický horizont (Bv) v bazálním souvrství přechází do skeletovitějšího a červenějšího bazálního souvrství (f.N)

KAm z přemístěných zvětralin permu (18) –Z; strukturní kambický horizont (Bv) v hlavním souvrství přechází pozvolna do červenějšího bazálního souvrství (IIC) (f.S)

KAmb´kambizem modální eutrofní z čedičových tufů (12) ; pod horizonty akumulace humusu hnědý kambický horizont (Bv), níže zvrstvené tufy (f.N)

KAmb´kambizem modální eutrofní (12)-Z z přemístěných zvětralin čediče; pod ornicí (Ap) tmavohnědý kambický horizont (Bv) v hlavním souvrství, níže tmavými minerály bohaté bazální souvrství (IIC) (f.N)

KAmb´ kambizem modální eutrofní (L) z přemístěných zvětralin čediče (12)- L; pod horizonty O (mul) a Ah tmavohnědý kambický horizont (Bv), přecházející zřetelně do rozpadu čediče (f.S)

KAmb´n´ kambizem modální eutrofní (12) L z přemístěných zvětralin čediče, s mulovým hor. 0, tvorbou melanického horizontu Am, pozvolna přecházejícího do kambického horizontu (Bv), se zřetelným přechodem do bazálního souvrství (IIC) (f.S)

KAm z přemístěných zvětralin svorů; pod horizontem Ap/Ad se nachází barevně kambický horizont Bv, který pozvolna přechází do substrátu IIC se značným obsahem skeletu
KAm z přemístěných zvětralin rul; původně orniční horizont Ap ostře přechází do žlutohnědého kambického horizontu Bv, který pozvolně přechází do substrátu IIC
KAma' - z přemístěných zvětralin žul/granodioritů; pod horizontem akumulace organických látek O (moder) a Ah se nachází světle hnědý kambický horizont Bv, který pozvolna přechází do barevně méně výrazného substrátu IIC
KAma' – z přemístěných flyšových zvětralin; pod horizontem akumulace organických látek O (moder) a Ah se nachází kambický horizont Bv, přecházející do barevně méně výrazného substrátu IIC