LUm z prachovic (02) – Z; pod ornicí (Ap) albický horizont, který v menší míře než u předchozího profilu z lesa proniká do luvického degradovaného horizontu (Btd) (f.N)

LUm z prachovic (02) – Z; pod ornicí výrazný albický horizont (El), výrazně jazykovitě pronikající do degradovaného luvického horizontu (Btd) (f.N)

LUm z prachovic (02) – L; pod horizonty 0 (moder) a Ah výrazný albický horizont (El) jazykovitě pronikající do luvického degradovaného horizontu (Btd), který pozvolna přechází do substrátu (f.N)