HNl z eolického překryvu terasy (01) – Z; pod ornicí světlý šedohnědý horizont (Ev) přecházející bez záteků zřetelně do luvického horizontu (Bt), následuje podložní substrát – terasové štěrkopísky

(D) (f.N)