HNm ze spraše (02) – Z; pod ornicí (Ap) zbytky plavohnědého jílem ochuzeného horizontu (Ev), následuje luvický horizont (Bt) níže spraš (Ck) (f.N)

HNm ze spraše (02)-L; pod horizonty 0+Ah plavohnědý jílem ochuzený horizont (Ev), zřetelně přecházející do hnědého luvického horizontu (Bt); níže spraš (Ck) (f.N)