CCm z přemístěných eolických sedimentů (03) – Z; černický horizont místy s bročky, oglejení v substrátu (f.N)