CEr černický horizont v písčité spraši překrývající terasu - Z (f.N)