FLm z nivních sedimentů (06) – Z; pod ornicí hlinitý sediment (M), do hloubky přibývá písek (f.N)

FLm z nivních sedimentů (06)-L;  pod ornicí, homogenní, mocný, hlinitý sediment M (f.S)

FLmk´ z nivních sedimentů (06) – Z ; transportovaných (červená barva) z horního toku Labe u Hradce Králové (f.N)