PRks ze štěrkovité svahoviny opuky (15) – L; pod horizonty akumulace humusu kambický horizont (Bv) v suťi, níže zvětralina opuky; přechod ke kambizemi vyluhované rankové