PRm z opukové sutě (15) – Z; pod ornicí (Ap) opuková suť (Crk), níže kompaktní opuka (Rk) (f.N)