CEm ze spraše (02) – Z; černický horizont (Ac), níže kalcický horizont (bílé skvrny), spraš (f.N)