HNj z přemístěných a eolicky obohacených zvětralin vápenců (terra rossa) s červenými argilany v luvickém horizontu

HNj z přemístěných zvětralin vápenců (terrae calcis) v argilany žluté, místy červené barvy