HNm ze spraše (02), argilany na povrchu pedů a pórů v luvickém horizontu ,XP

HNm ze spraše (02), argilany na povrchu pórů v luvickém horizontu HNm ze spraše  (02), argilany na povrchu pórů luvického horizontu, část včleněna do matrice XP