Další fyzikální vlastnosti |  Identifikace seskvioxidických (spodických) znaků |  Taxonomický dendrogram |  Trojúhelníkový diagram hodnocení zrnitosti |  Jednotné hodnocení taxonomických jednotek na úrovni referenčních tříd, půdních typů, subtypů a variet |  Hodnocení nasycení sorpčního komplexu v zemědělských a lesních půdách |  Ukázky vlastností lesních půd |  Klimadiagramy 
   Další fyzikální vlastnosti

 

   Identifikace seskvioxidických (spodických) znaků

 

   Taxonomický dendrogram

 

   Trojúhelníkový diagram hodnocení zrnitosti

 

   Jednotné hodnocení taxonomických jednotek na úrovni referenčních tříd, půdních typů, subtypů a variet

   Hodnocení nasycení sorpčního komplexu v zemědělských a lesních půdách

 

   Ukázky vlastností lesních půd

 

   Klimadiagramy

.